Beginner’s Guide to learning Kannada Simple Words

In this article I have added Kannada Simple Words. These are very simple words in Kannada that you should know if you are staying in Bangalore or Karnataka. These simple words in Kannada will help you communicate with Kannada people efficiently. You should know these basic and simple Kannada words. Greeting people in there native langauge creates a positive atmosphere while communicating. You can use these simple words in Kannada to efficiently talk and greet to people in Bangalore and other cities of Karnataka.

Simple Words in Kannada

 1. Hello – ನಮಸ್ಕಾರ (Namaskāra)
 2. Thank you – ಧನ್ಯವಾದ (Dhanyavāda)
 3. Yes – ಹೌದು (Haḍu)
 4. No – ಇಲ್ಲ (Illa)
 5. Good morning – ಶುಭೋದಯ (Shubhodaya)
 6. Good night – ಶುಭ ರಾತ್ರಿ (Shubha rātri)
 7. Please – ದಯವಿಟ್ಟು (Dayaviṭṭu)
 8. Excuse me – ಕ್ಷಮಿಸಿ (Kṣamisi)
 9. How are you? – ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? (Nīvu hegidīrā?)
 10. What is your name? – ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? (Nimma hesarenu?)
 11. My name is… – ನನ್ನ ಹೆಸರು… (Nanna hesaru…)
 12. I don’t understand – ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ (Nanage arthavāguttilla)
 13. Where is the restroom? – ಶೌಚಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? (Shauchālaya elli de?)
 14. Water – ನೀರು (Nīru)
 15. Food – ಆಹಾರ (Āhāra)
 16. Goodbye – ಬೈ (Bai) or ವಿದಾಯ (Vidāya

Some more Kannada Simple Words

These are some more simple words in Kannada. You can go through these words and there meaning and translation in English and Kannada.

 1. ಅಮ್ಮ (Amma) – Mother
 2. ಅಪ್ಪ (Appa) – Father
 3. ಹುಳಿ (Huḷi) – Tiger
 4. ಹುಳು (Huḷu) – Elephant
 5. ಹುಡುಗ (Huḍuga) – Boy
 6. ಹುಡುಗಿ (Huḍugi) – Girl
 7. ಮನೆ (Maṇe) – House
 8. ಹೊಟ್ಟೆ (Hoṭṭe) – Stomach
 9. ಕೈ (Kai) – Hand
 10. ಕಾಲು (Kālu) – Leg
 11. ಕಣ್ಣು (Kaṇṇu) – Eye
 12. ಕಿವಿ (Kivi) – Ear
 13. ಬಾಯಿ (Bāyi) – Mouth
 14. ಹೆಜ್ಜೆ (Hejje) – Foot
 15. ನಾಯಿ (Nāyi) – Dog
 16. ಹುಲಿ (Huli) – Cat
 17. ಕುರಿ (Kuri) – Cow
 18. ಹಸು (Hasu) – Buffalo
 19. ಕೊಳ್ಳೆ (Koḷḷe) – Crow
 20. ಹಕ್ಕಿ (Hakki) – Bird
 21. ಹೂ (Hū) – Flower
 22. ಮರ (Mara) – Tree
 23. ನೀರು (Nīru) – Water
 24. ಹೊಳೆ (Hoḷe) – River
 25. ಹಳ್ಳಿ (Haḷḷi) – Village
 26. ನಗರ (Nagara) – City
 27. ಬೆಟ್ಟ (Beṭṭa) – Mountain
 28. ಬೆಳಕು (Beḷaku) – Light
 29. ಕತ್ತಿ (Katti) – Knife
 30. ಹುಟ್ಟು (Huṭṭu) – Birth
 31. ಸಾಗರ (Sāgara) – Ocean
 32. ನಕಲಿ (Nakali) – Copy
 33. ಬಿಳಿ (Biḷi) – White
 34. ಕಪ್ಪು (Kappu) – Black
 35. ಹಸುವಿನ ಮಾಂಸ (Hasuviṅ māṁsa) – Beef
 36. ಮಲಗು (Malagu) – Sleep
 37. ಎದುರು (Eduru) – Front
 38. ಹಿಂದು (Hindu) – Back
 39. ಮುಂದು (Muṇdu) – Ahead
 40. ಹಿಂದೆ (Hinde) – Behind
 41. ಬಲ (Bala) – Right
 42. ಎಡ (Eḍa) – Left
 43. ಸರ್ದಾರ್ (Sardār) – Boss
 44. ವ್ಯಾಪಾರಿ (Vyāpāri) – Merchant
 45. ವೈದ್ಯ (Vaidya) – Doctor
 46. ಶಿಕ್ಷಕ (Shikṣaka) – Teacher
 47. ವಕೀಲ (Vakīla) – Lawyer
 48. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ (Nyāyādhīśa) – Judge
 49. ಪೊಲಿಸ್ (Polis) – Police
 50. ಹುಡುಗಿ (Huḍugi) – Woman
 51. ಗಂಡು (Gaṇḍu) – Man
 52. ಗುಡಿ (Guḍi) – Temple
 53. ಮಸ್ಜಿದ್ (Masjid) – Mosque
 54. ಗುರುದ್ವಾರ (Gurudvāra) – Sikh temple
 55. ದೇವಸ್ಥಾನ (Devasthāna) – Shrine
 56. ಪೂಜಾರಿ (Pūjāri) – Priest
 57. ಪ್ರಿಯ (Priya) – Dear
 58. ಬೇಕಾದ (Bekāda) – Want
 59. ಹೊತ್ತ (Hoṭṭa) – New
 60. ಹಳೆಯ (Haḷeya) – Old
 61. ಚಿಕ್ಕ (Chikka) – Small
 62. ದೊಡ್ಡ (Doḍḍa) – Big
 63. ಅಲ್ಪ (Alpa) – Few
 64. ಹೆಚ್ಚು (Hechu) – Many
 65. ಸರಳ (Sarala) – Simple
 66. ಕಠಿಣ (Kaṭhiṇa) – Difficult
 67. ಸುಖ (Sukha) – Happiness
 68. ದುಃಖ (Duhkha) – Sorrow
 69. ಮಿತ್ರ (Mitra) – Friend
 70. ಶತ್ರು (Śatru) – Enemy
 71. ಪ್ರೇಮ (Preme) – Love
 72. ದ್ವೇಷ (Dveṣa) – Hatred
 73. ಹೊಗೆ (Hoge) – Fire
 74. ನೆರೆ (Nere) – Close
 75. ದೂರ (Dūra) – Far
 76. ಆರೋಗ್ಯ (Ārogya) – Health
 77. ನಂಬಿಕೆ (Nambike) – Faith
 78. ಅವಿಶ್ವಾಸ (Aviśvāsa) – Doubt
 79. ನಿರೀಕ್ಷಣೆ (Nirīkṣaṇe) – Hope
 80. ನಂಬಿ (Nambi) – Believe
 81. ಕನಸು (Kanasu) – Dream
 82. ಹಕ್ಕಿ (Hakki) – Bird
 83. ಕಾಗ (Kāga) – Crow
 84. ಗುಳಿ (Guḷi) – Ball
 85. ಪುಸ್ತಕ (Pustaka) – Book
 86. ಕಾಗಜು (Kāgaju) – Paper
 87. ಪೇನು (Pēnu) – Honey
 88. ಮಧು (Madhu) – Sweet
 89. ಹಿಟ್ಟು (Hiṭṭu) – Salt
 90. ಉಪ್ಪು (Uppu) – Pepper
 91. ಬೆಳ್ಳು (Beḷḷu) – Silver
 92. ಬಂಗಾರ (Baṅgāra) – Gold
 93. ಬೂದುಗ (Būduga) – Copper
 94. ಕಪ್ಪು (Kappu) – Black
 95. ಹಳದಿ (Haḷadi) – Yellow
 96. ನೀಲ (Nīla) – Blue
 97. ಕೆಂಪು (Keṁpu) – Red
 98. ಹಸಿರು (Hasiṟu) – Green
 99. ಬಿಳಿ (Biḷi) – White
 100. ಹುಳಿ (Huḷi) – Tiger
 101. ಕ್ಕ (Akka) – Sister
 102. ತಂಗಿ (Tangi) – Younger sister
 103. ಅಣ್ಣ (Anna) – Brother
 104. ತಮ್ಮ (Tamma) – Younger brother
 105. ದೊಡ್ಡ (Doḍḍa) – Elder
 106. ಚಿಕ್ಕ (Chikka) – Young
 107. ಹೊರ (Hora) – Outside
 108. ಒಳ (Oḷa) – Inside
 109. ಹತ್ತಿ (Hatti) – Elephant
 110. ಹುಲಿ (Huli) – Tiger
 111. ಆನೆ (Āne) – Elephant
 112. ಕೊಳ್ಳಿ (Koḷḷi) – Stick
 113. ಚಪ್ಪಲು (Chappalu) – Slippers
 114. ಸಂಗ್ರಹಿಸು (Sangrahisu) – Collect
 115. ಅಳಿಯ (Aḷiya) – Son
 116. ಕೊಳ್ಳು (Koḷḷu) – Learn
 117. ಬಾಲ (Bāla) – Hair
 118. ಬಳ್ಳು (Baḷḷu) – Creeper
 119. ಮಾತು (Mātu) – Word
 120. ನಗು (Nagu) – Smile
 121. ಗೆದ್ದಲು (Geddaḷu) – Fight
 122. ಪ್ರೀತಿ (Prīti) – Affection
 123. ಬಂಧನ (Bandhana) – Bond
 124. ವಾತಾವರಣ (Vātāvaraṇa) – Environment
 125. ಹಣ (Haṇa) – Money
 126. ಖರ್ಚು (Kharchu) – Expense
 127. ವಿದ್ಯೆ (Vidye) – Knowledge
 128. ವೈಯಕ್ತಿಕ (Vaiyaktika) – Personal
 129. ಜನರು (Janaru) – People
 130. ಪ್ರಯಾಣ (Prayāṇa) – Journey
 131. ಕೊಡು (Koḍu) – Give
 132. ಕೇಳು (Kēḷu) – Listen
 133. ಸ್ನಾನ (Snāna) – Bath
 134. ಹಾಸ್ಯ (Hāsya) – Comedy
 135. ಸುಖದ (Sukhada) – Happy
 136. ದುಃಖದ (Duhkhada) – Sad
 137. ಕುಸುಮ (Kusuma) – Flower
 138. ಹೂವು (Hūvu) – Flower
 139. ಹೊಗೆ (Hoge) – Fire
 140. ನಿದ್ರೆ (Nidre) – Sleep
 141. ಪ್ರಯಾಣಿಕ (Prayāṇika) – Traveler
 142. ಅನುಭವ (Anubhava) – Experience
 143. ವಿಶ್ವಾಸ (Viśvāsa) – Trust
 144. ಮುಂಜಾನೆ (Muñjāne) – Yesterday
 145. ನಾಳೆ (Nāḷe) – Tomorrow
 146. ಈಗ (Īga) – Now
 147. ಅಪಾರ (Apāra) – Limitless
 148. ಪರಿಮಿತ (Parimita) – Limited
 149. ಬಹು (Bahu) – Many
 150. ಅಲ್ಪ (Alpa) – Few
 151. ನಿಗಮನ (Nigamana) – Thought
 152. ಪ್ರಯತ್ನ (Prayatna) – Effort
 153. ಸೇವೆ (Seve) – Service
 154. ಗುರುತಿಸು (Gurutisu) – Mark
 155. ನಿದಾನ (Nidāna) – Cause
 156. ಪರಿಣಾಮ (Pariṇāma) – Result
 157. ಗೋತ್ರ (Gotra) – Clan
 158. ಆಸೆ (Āse) – Desire
 159. ಕಳೆದ (Kaḷeda) – Past
 160. ಮುಂದೆ (Muṇḍe) – Future
 161. ವಿಕಲ (Vikala) – Disabled
 162. ಸಜೀವ (Sajīva) – Alive
 163. ಶವ (Śava) – Dead Body
 164. ಅವಕಾಶ (Avakāśa) – Opportunity
 165. ನಂಬಿಕೆ (Nambike) – Belief
 166. ವ್ಯಾಪಾರ (Vyāpāra) – Business
 167. ಆವಶ್ಯಕ (Āvaśyaka) – Necessary
 168. ಮಿತ್ರ (Mitra) – Friend
 169. ಶತ್ರು (Śatru) – Enemy
 170. ಸಮಾಜ (Samāja) – Society
 171. ಜನಾಂಗ (Janāṅga) – Community
 172. ಕುಟುಂಬ (Kuṭumba) – Family
 173. ನಗರ (Nagara) – City
 174. ಹಳ್ಳಿ (Haḷḷi) – Village
 175. ವಿಶ್ವಾಸ (Viśvāsa) – Trust
 176. ಅಪಾಯ (Apāya) – Danger
 177. ಸುಖಕರ (Sukhakara) – Pleasing
 178. ದುಃಖಕರ (Duhkhakara) – Distressing
 179. ಮುಖ (Mukha) – Face
 180. ಕೈ (Kai) – Hand
 181. ಕಾಲು (Kālu) – Leg
 182. ಹೊಟ್ಟೆ (Hoṭṭe) – Stomach
 183. ಹುಬ್ಬು (Hubbu) – Love
 184. ಕೋಪ (Kōpa) – Anger
 185. ಹೆದರಿ (Hedari) – Fear
 186. ಹಸಿವು (Hasiyu) – Hunger
 187. ಪ್ರೀತಿ (Prīti) – Affection
 188. ಕೊಪ್ಪು (Koppu) – Cloth
 189. ಸೊಪ್ಪು (Soppu) – Vegetable
 190. ಮೊಸರು (Mosaru) – Curd
 191. ಹಣ್ಣು (Haṇṇu) – Fruit
 192. ಬೆಳ್ಳು (Beḷḷu) – Silver
 193. ಬಂಗಾರ (Baṅgāra) – Gold
 194. ಹಳ್ಳಿ (Haḷḷi) – Village
 195. ಕಡಲೆ (Kadale) – Gram
 196. ಗೊಜ್ಜು (Gojju) – Curry
 197. ಬೆಳ್ಳು (Beḷḷu) – Silver
 198. ಬಂಗಾರ (Baṅgāra) – Gold
 199. ಮಣ್ಣು (Maṇṇu) – Soil
 200. ಜಲ (Jala) – Water
 201. ಹವಾ (Havā) – Air
 202. ಬೆಳವಣಿಗೆ (Beḷavaṇige) – Education
 203. ವಿದ್ಯೆ (Vidye) – Knowledge
 204. ಹೊರಗಿನ (Horagina) – Outer
 205. ಕಡಿ (Kadi) – Step
 206. ಪ್ರೇಮ (Preme) – Love
 207. ದ್ವೇಷ (Dveṣa) – Hate
 208. ಮೊಗ (Moga) – Face
 209. ಹೊಟ್ಟೆ (Hoṭṭe) – Stomach
 210. ಬಟ್ಟೆ (Baṭṭe) – Cloth
 211. ಬೀರು (Bīru) – Brave
 212. ಹೆಡೆ (Heḍe) – Forehead
 213. ಹೊಳೆ (Hoḷe) – River
 214. ನೆಲ (Nela) – Ground
 215. ಸೂರ್ಯ (Sūrya) – Sun
 216. ಚಂದ್ರ (Candra) – Moon
 217. ತಾರಾ (Tārā) – Star
 218. ದಿನ (Dina) – Day
 219. ರಾತ್ರಿ (Rātri) – Night
 220. ಗಗನ (Gagana) – Sky
 221. ನಕ್ಷತ್ರ (Nakṣatra) – Constellation
 222. ಹಳ್ಳಿ (Haḷḷi) – Village
 223. ಪಟ್ಟಣ (Paṭṭaṇa) – City
 224. ಕ್ಷೇತ್ರ (Kṣētra) – Field
 225. ವನ (Vana) – Forest
 226. ಮರ (Mara) – Tree
 227. ಹೂ (Hū) – Flower
 228. ಹಣ್ಣು (Haṇṇu) – Fruit
 229. ಪುಷ್ಪ (Puṣpa) – Blossom
 230. ಬೀಜ (Bīja) – Seed
 231. ಬುಡುಗ (Buḍuga) – Adult
 232. ಹಕ್ಕಿ (Hakki) – Bird
 233. ಮೀನು (Mīnu) – Fish
 234. ನಾಯಿ (Nāyi) – Dog
 235. ಬೇಕು (Bēku) – Want
 236. ಬಾಲಕ (Bālaka) – Boy
 237. ಹುಡುಗಿ (Huḍugi) – Girl
 238. ಮಗ (Maga) – Son
 239. ಮಗಳು (Magaḷu) – Daughter
 240. ಸ್ನೇಹ (Snēha) – Friendship
 241. ಆನಂದ (Ānanda) – Joy
 242. ದುಃಖ (Duhkha) – Sorrow
 243. ನಮ್ಮ (Namma) – Ours
 244. ಅವರ (Avara) – Theirs
 245. ಅದು (Adu) – That
 246. ಇದು (Idu) – This
 247. ಅವನು (Avanu) – He
 248. ಅವಳು (Avaḷu) – She
 249. ನಾನು (Nānu) – I
 250. ನೀವು (Nīvu) – You (formal)
 251. ನೀನು (Nīnu) – You (informal)
 252. ಅವನು (Avanu) – He
 253. ಅವಳು (Avaḷu) – She
 254. ಇವನು (Ivanu) – This man
 255. ಇವಳು (Ivaḷu) – This woman
 256. ಅದೇ (Ade) – That (same gender)
 257. ಅದೇ (Ade) – That (different gender)
 258. ಹೊಂದು (Hoṇḍu) – Hold
 259. ಬಿಟ್ಟು (Biṭṭu) – Leave
 260. ನೋಡು (Nōḍu) – Look
 261. ಹಾಡು (Hāḍu) – Sing
 262. ನಾಚು (Nācu) – Dance
 263. ನಿಮಿತ್ತ (Nimitta) – Cause
 264. ಪರಿಣಾಮ (Pariṇāma) – Result
 265. ಉಪಾಧಿ (Upādhi) – Qualification
 266. ಕಾರಣ (Kāraṇa) – Reason
 267. ಆಶಾ (Āśā) – Hope
 268. ನಮಗೆ (Namage) – To us
 269. ನಿಮಗೆ (Nimage) – To you
 270. ಅವರಿಗೆ (Avarige) – To them
 271. ಇದಕ್ಕೆ (Idakke) – For this
 272. ಅದಕ್ಕೆ (Adakke) – For that
 273. ನಿಮಗೆ (Nimage) – For you
 274. ಅವರಿಗೆ (Avarige) – For them
 275. ಈಗ (Īga) – Now
 276. ಆಗ (Āga) – Then
 277. ಹೊಸ (Hosa) – New
 278. ಹಳೆ (Haḷe) – Old
 279. ಹೊಳೆ (Hoḷe) – Big
 280. ಚಿಕ್ಕ (Chikka) – Small
 281. ಸಹಾಯ (Sahāya) – Help
 282. ಅನುಕೂಲ (Anukūla) – Favorable
 283. ಪ್ರತಿಕೂಲ (Pratikūla) – Unfavorable
 284. ಅರ್ಥ (Artha) – Meaning
 285. ಪ್ರವೃತ್ತಿ (Pravṛtti) – Behavior
 286. ನಡವಳಿಕೆ (Naḍavaḷike) – Conduct
 287. ಹಿಡಿ (Hiḍi) – Catch
 288. ಬಿಡು (Biḍu) – Release
 289. ನಿಲ್ಲು (Nillu) – Stand
 290. ಕುಳಿ (Kuḷi) – Sit
 291. ಹೊರಡಿ (Horadi) – Go out
 292. ನೆಲಗಡೆ (Nelagaḍe) – Come in
 293. ಹೊಡೆ (Hoḍe) – Hit
 294. ಮುಂಚು (Muñchu) – Push
 295. ಹಿಂದಕ್ಕೆ (Hindakke) – Pull back
 296. ಹೊತ್ತು (Hoṭṭu) – Carry
 297. ತಳ್ಳು (Taḷḷu) – Drop
 298. ನೋಡು (Nōḍu) – See
 299. ಹಿಡಿ (Hiḍi) – Take

Conclusion

This article contains some of the most common Kannada simple words which are used in day to conversation in Bangalore and the other cities of Karnataka. Bookmark this article on simple Kannada words so that you can refer this article whenever you want to communicate and talk in Kannada.

Also Read

Beginner’s Guide to  Learning Basic Kannada Words and Phrases

Most spoken 100 Kannada words traslated into English

Learn Kannada Scripts