100+ Happy Diwali Wishes in Marathi | Deepavali Greetings 2023 | Deepavali Greetings in Marathi

This article contains Happy Diwali Wishes in Marathi and Happy Diwali Messages in Marathi . All happy Diwali wishes are in Marathi which you can send to your near and dear ones. There are more than 100+ happy diwali greetings in the article.  Happy Diwali ! 🙂

Importance of Happy Diwali Wishes in Marathi during Diwali

Happy Diwali wishes hold significant importance in our culture society. People should wish Happy Diwali to each other as it shows how much we care for them and wish for there well being. Diwali is a festival of lights. It is one of the most important festivals in India and among the Indian diaspora worldwide.

Happy Diwali Wishes in Marathi

 1. दिवाळीच्या हा शुभदिन आपल्याला आनंद, सुख, आणि सांत्वना लाभो. आपल्या आत्मा अधिपती आहे आणि आपल्या बाळगूस नवीन बालप्राप्ती असो.
 2. दिवाळीच्या दिनी, आपल्या बाळगूस आपल्या जीवनात नवे दिशे देतील. दिवाळीच्या हा शुभ अवसर, आपल्याला सुख, समृद्धि, आणि सांत्वना घेऊन आणेंद्रिय आनंद आणेंद्रिय आनंदासाठी सजवतो.
 3. आजपर्यंत आपल्या बद्दल किंवा ज्यातीला काही अपवाद आहे, त्याच्यासाठी दिवाळी आपल्या दुरूपयोगी आणि अनुपयोगी गोड गोष्टी आणतो.
 4. दिवाळीच्या दिनी, आपल्या बद्दल काही नवीन आणि चांगले घडणार आहे. आपल्या आत्मा नवीन दिशेने देते आणि आपल्या बद्दल अधिक श्रेष्ठ आणि सुंदर मुद्दे दिले आहे.
 5. दिवाळीच्या हा दिवस, आपल्याला सुखाची संदेश देतो. आपल्याला आनंद, प्रगती, आणि संतोष यावर एक मिळवणार आहे.
 6. दिवाळीच्या हा अद्भुत दिवस आपल्याला अपूर्ण आणि आत्मसंतोषी बनवतो. आपल्याला आपल्या बद्दल अधिक आत्मसंतोष आणतो.
 7. दिवाळीच्या दिनी, आपल्या बद्दल अधिक आत्मसंतोष आणतो, आणि आपल्या बद्दल अधिक प्रेमाने, सजिवाने आणि श्रद्धा सहा आणतो. आपल्या आत्मा अधिपती आहे आणि आपल्या बद्दल अधिक आज्ञापना असल्याचं सुनिश्चित करतो.
 8. दिवाळी आपल्या बद्दल एक सुंदर अदर्श देतो, ज्याने संतुष्टी, सांत्वना आणि प्रेमाच्या मूळात आपल्या जीवनात नवे दिशे देतो.
 9. दिवाळीच्या दिनी, आपल्या बद्दल एक नवा दृष्टिकोण देतो. दीपावलीचा त्योहार आपल्या जीवनात बदललेल्या मूळात, नव्या स्वरूपाच्या वस्त्रांमध्ये सजवतो आणि नवीन बद्दल नक्की नक्की विचार करतो.
 10. दिवाळीच्या दिनी, आपल्या बद्दल अधिक सुखद परिणाम प्राप्त करतो. दीपोत्सव आपल्याला आपल्या जीवनात सुखाच्या संदेश देतो आणि आपल्याला समृद्धीसाठी उत्कृष्ट दिशादर्शन देतो.
 11. दिवाळी आपल्या बद्दल एक नवा प्रकाराने देतो, ज्याने आपल्या जीवनात नवे रंग आणतो. दीपावलीच्या त्योहारी आपल्या जीवनात नव्या प्रकाराने चमकवतो आणि नवीन प्रसंग आणतो.
 12. दिवाळीच्या दिनी, आपल्याला आपल्या बद्दल अधिक आज्ञापना आणतो, आणि आपल्या बद्दल अधिक आत्मसंतोष आणतो. दीपावलीच्या त्योहारी आपल्या जीवनात नवे दिशे देतो.
 13. दिवाळीच्या हा दिवस, आपल्याला आपल्या बद्दल अधिक प्रेमाने आणतो, आणि आपल्या बद्दल अधिक साजिवाने, सजीवाने आणि श्रद्धा सहा आणतो. दीपावलीच्या त्योहारी आपल्या बद्दल अधिक आत्मसंतोष आणतो.
 14. दिवाळी आपल्या बद्दल एक सुंदर अदर्श देतो, ज्याने संतुष्टी, सांत्वना आणि प्रेमाच्या मूळात आपल्या जीवनात नवे दिशे देतो.
 15. दिवाळीच्या हा दिवस, आपल्याला सुखाची संदेश देतो. आपल्या आत्मा नव्या स्थानाला देते आणि आपल्या बद्दल अधिक आनंदी आणतो.
 16. दिवाळी आपल्या बद्दल एक सुंदर अदर्श देतो, ज्याने संतुष्टी, सांत्वना आणि प्रेमाच्या मूळात आपल्या जीवनात नवे दिशे देतो.
 17. दिवाळीच्या वेळेला, आपल्या जीवनातले दिलेले संतोष आणि सुख आपल्याला केवळ दिवाळीतच नक्की आनंदित करो. दिवाळीच्या वर्षी, सदैव तुम्हाला खूप आनंद होवो.
 18. दिवाळीच्या दिनी, आपल्याला वर्षभराच्या संघटना आणि कामाच्या ताणांच्या दयाशी विसरण्यास आवश्यकता आहे. दिवाळीच्या त्योहारानंतर, आपल्याला तुमच्या आत्मा आणि मनाच्या पाडव्यातले दिलेले आनंद त्यातले ठरवतात.
 19. दिवाळी त्योहार, आपल्याला आपल्या आत्मा आणि मनाच्या बाजूला सुखाच्या प्रकाराने वाचणार आहे. दिवाळीतला आपल्या दिल्याचा दिलवणार दिवाळीच्या शुभेच्छा मिळवो.
 20. दिवाळीच्या दिवस, आपल्या जीवनातल्या सर्व संघटना आणि विद्रोहाच्या वाचनांच्या दयाशी विसरण्यास आवश्यकता आहे. दिवाळीच्या हा शुभ अवसर, आपल्या मनाला सुख, समृद्धि, आणि सांत्वना देणारे आहे.
 21. दिवाळीच्या दिनी, आपल्या जीवनातले सर्व संघटना आणि कामाच्या ताणांच्या दयाशी विसरण्यास आवश्यकता आहे. दिवाळीच्या वर्षी, आपल्या बद्दल किंवा ज्यातीला काही अपवाद आहे, त्याच्यासाठी दिवाळी आपल्या दुरूपयोगी आणि अनुपयोगी गोड गोष्टी आणतो.
 22. दिवाळी त्योहार, आपल्याला आपल्या जीवनातले आणि आपल्या बद्दल अधिक सुख, संतोष, आणि प्रेम देतो. दिवाळीच्या हा अद्भुत दिवस, आपल्याला सुख, समृद्धि, आणि सांत्वना देऊन आपल्या आनंदी आणणार आहे.
 23. दिवाळीच्या वर्षी, आपल्या बद्दल आपल्या आत्मसंतोष आणि प्रेमाच्या दया सहा आणतो. दिवाळी आपल्या जीवनातले सर्व संघटना आणि कामाच्या ताणांच्या दयाशी विसरण्यास आवश्यकता आहे.
 24. दिवाळीच्या दिवस, आपल्या बद्दल अधिक आत्मसंतोष आणतो, आणि आपल्या बद्दल अधिक साजीवाने, सजीवाने आणि श्रद्धा सहा आणतो. दिवाळी आपल्या दुरूपयोगी आणि अनुपयोगी विचारणांच्या आत्मसंतोषाच्या दिशेने देतो.
 25. दिवाळी त्योहार, आपल्या बद्दल अधिक आत्मसंतोष आणतो, आणि आपल्या बद्दल अधिक प्रेमाने, सजिवाने आणि श्रद्धा सहा आणतो. दिवाळी आपल्या आत्मा आणतो आणि आपल्या बद्दल अधिक आत्मसंतोष आणतो.
 26. दिवाळी त्योहार, आपल्याला वर्षभराच्या संघटना आणि कामाच्या ताणांच्या दयाशी विसरण्यास आवश्यकता आहे. दिवाळी त्योहारीच्या अवसरी, आपल्या मनाला सुख, समृद्धि, आणि सांत्वना देऊन आपल्या आनंदी आणणार आहे.
 27. दिवाळी आपल्या बद्दल एक सुंदर अदर्श देतो, ज्याने संतुष्टी, सांत्वना आणि प्रेमाच्या मूळात आपल्या जीवनात नवे दिशे देतो.
 28. दिवाळी त्योहार, आपल्या बद्दल अधिक सुखद परिणाम प्राप्त करतो. दिवाळीच्या हा शुभ अवसर, आपल्या बद्दल अधिक साजीवाने, सजीवाने आणि श्रद्धा सहा आणतो. दिवाळी आपल्या आत्मा आणतो आणि आपल्या बद्दल अधिक आत्मसंतोष आणतो.
 29. दिवाळी त्योहार, आपल्या बद्दल एक नवा दृष्टिकोण देतो. दीपावलीचा त्योहार आपल्या जीवनात बदललेल्या मूळात, नव्या स्वरूपाच्या वस्त्रांमध्ये सजवतो आणि नवीन बद्दल नक्की नक्की विचार करतो.
 30. दिवाळी त्योहार, आपल्याला आपल्या बद्दल अधिक आत्मसंतोष आणतो, आणि आपल्या बद्दल अधिक प्रेमाने, सजिवाने आणि श्रद्धा सहा आणतो. दीपावलीच्या त्योहारी आपल्या बद्दल अधिक आत्मसंतोष आणतो.
 31. दिवाळी त्योहार, आपल्या बद्दल एक सुंदर अदर्श देतो, ज्याने संतुष्टी, सांत्वना आणि प्रेमाच्या मूळात आपल्या जीवनात नवे दिशे देतो.
 32. दिवाळी त्योहार, आपल्याला आपल्या बद्दल अधिक सुखद परिणाम प्राप्त करतो. दिवाळीच्या वर्षी, आपल्या बद्दल किंवा ज्यातीला काही अपवाद आहे, त्याच्यासाठी दिवाळी आपल्या दुरूपयोगी आणि अनुपयोगी गोड गोष्टी आणतो.
 33. दिवाळीच्या या शुभदिनी, आपल्याला आनंद, सुख, आणि सांत्वना दिली पाहिजे. आपल्या आत्मा मनाच्या प्रकाराने आनंदी होईल आणि आपल्या जीवनातल्या सर्व कामाच्या ताणांच्या दयाशी विसरण्यास आवश्यकता आहे.
 34. दिवाळीच्या या दिनी, आपल्या बच्चांना नवे सपने पाहिजे, नवे लक्ष्य साधिले पाहिजे आणि नवीन अचीवमेंट्स अर्ज केल्याच्या आनंदाच्या साक्षात्कारी दिवसाच्या रूपात आणणार.
 35. आपल्या जीवनातल्या सर्व संघटना आणि कामाच्या ताणांच्या दयाशी विसरण्यास आवश्यकता आहे. दिवाळीच्या वर्षी, आपल्या बच्चांना नवे सपने पाहिजे, नवे लक्ष्य साधिले पाहिजे आणि नवीन अचीवमेंट्स अर्ज केल्याच्या आनंदाच्या साक्षात्कारी दिवसाच्या रूपात आणणार.
 36. दिवाळी आपल्याला एक सुंदर संदेश देतो, ज्याने आपल्या जीवनातल्या सर्व संघटना आणि विद्रोहाच्या वाचनांच्या दयाशी विसरण्यास सहायक असतो. आपल्या जीवनातले सर्व काम, सर्व क्षमता, आणि सर्व संघटना सुख, समृद्धि, आणि सांत्वना घेऊन आणणार आहे.
 37. दिवाळीच्या वर्षी, आपल्या बच्चांना नवे सपने पाहिजे, नवे लक्ष्य साधिले पाहिजे आणि नवीन अचीवमेंट्स अर्ज केल्याच्या आनंदाच्या साक्षात्कारी दिवसाच्या रूपात आणणार.
 38. दिवाळी आपल्या बद्दल एक नवा दृष्टिकोण देतो, ज्याने आपल्या जीवनातले सर्व काम, सर्व क्षमता, आणि सर्व संघटना सुख, समृद्धि, आणि सांत्वना देऊन आपल्या आनंदी होईल.
 39. दिवाळीच्या हा अद्भुत दिवस, आपल्या आत्मा मनाच्या प्रकाराने सुखाच्या प्रकाराने आनंदी बनवतो. दिवाळी आपल्या बद्दल एक सुंदर अदर्श देतो, ज्याने संतुष्टी, सांत्वना आणि प्रेमाच्या मूळात आपल्या जीवनातले सर्व काम, सर्व क्षमता, आणि सर्व संघटना सुख, समृद्धि, आणि सांत्वना देऊन आपल्या आनंदी होईल.
 40. दिवाळी आपल्या बद्दल एक सुंदर अदर्श देतो, ज्याने संतुष्टी, सांत्वना आणि प्रेमाच्या मूळात आपल्या जीवनातले सर्व काम, सर्व क्षमता, आणि सर्व संघटना सुख, समृद्धि, आणि सांत्वना देऊन आपल्या आनंदी होईल.
 41. दिवाळीच्या दिनी, आपल्या बच्चांना नवे सपने पाहिजे, नवे लक्ष्य साधिले पाहिजे आणि नवीन अचीवमेंट्स अर्ज केल्याच्या आनंदाच्या साक्षात्कारी दिवसाच्या रूपात आणणार.
 42. दिवाळी त्योहार, आपल्या बद्दल एक सुंदर अदर्श देतो, ज्याने संतुष्टी, सांत्वना आणि प्रेमाच्या मूळात आपल्या जीवनातले सर्व काम, सर्व क्षमता, आणि सर्व संघटना सुख, समृद्धि, आणि सांत्वना देऊन आपल्या आनंदी होईल.
 43. दिवाळी आपल्या बद्दल एक सुंदर अदर्श देतो, ज्याने संतुष्टी, सांत्वना आणि प्रेमाच्या मूळात आपल्या जीवनातले सर्व काम, सर्व क्षमता, आणि सर्व संघटना सुख, समृद्धि, आणि सांत्वना देऊन आपल्या आनंदी होईल.
 44. दिवाळीच्या दिनी, आपल्या जीवनातले सर्व काम, सर्व क्षमता, आणि सर्व संघटना सुख, समृद्धि, आणि सांत्वना घेऊन आणणार आहे. दिवाळीच्या वर्षी, आपल्या बच्चांना नवे सपने पाहिजे, नवे लक्ष्य साधिले पाहिजे आणि नवीन अचीवमेंट्स अर्ज केल्याच्या आनंदाच्या साक्षात्कारी दिवसाच्या रूपात आणणार.
 45. दिवाळी आपल्याला एक सुंदर संदेश देतो, ज्याने आपल्या जीवनातले सर्व काम, सर्व क्षमता, आणि सर्व संघटना सुख, समृद्धि, आणि सांत्वना घेऊन आणणार आहे. दीपावलीचा त्योहार आपल्याला आपल्या आत्मा आणि मनाच्या पाडव्यातले दिले आणि आपल्या बद्दल अधिक आनंदी होईल.
 46. दिवाळी त्योहार, आपल्या बद्दल एक सुंदर अदर्श देतो, ज्याने संतुष्टी, सांत्वना आणि प्रेमाच्या मूळात आपल्या जीवनातले सर्व काम, सर्व क्षमता, आणि सर्व संघटना सुख, समृद्धि, आणि सांत्वना देऊन आपल्या आनंदी होईल.
 47. आपल्या जीवनात नवीन आणि उत्साही आनंद आणू देतो ही दिवाळीच्या प्रकाशाने, आपल्या सर्व क्षेत्रात सजीव असे उत्साही आणि समृद्धीसंपन्न जीवन अनुभवायला मिळो. शुभ दिपावली!
 48. आपल्या घरी दिवाळीच्या प्रकाशाने अत्यंत आनंद, शांती, संपन्नता आणि प्रेम असो. ही दिवाळी आपल्या घराण्यात सुख-शांती आणि शुभेच्छा घेऊन आवो. शुभ दिपावली!
 49. आपल्या जीवनात आनंद, उत्साह, प्रेम आणि समृद्धीचा प्रकाश होवो, ही आपल्या दिवाळीची मनोकामना. शुभ दिपावली!
 50. आपल्या जीवनात सुख, समृद्धी, संपन्नता, आनंद आणि आरोग्य असो, ही दिवाळीची शुभेच्छा. दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
 51. दिवाळीच्या हा दिन आपल्या जीवनात नवीन उत्साह आणि आनंद घेऊन आवो. शुभ दिपावली!
 52. दिवाळीच्या हा पर्व आपल्या जीवनात रंग, सुख, आनंद, प्रेम आणि समृद्धी घेऊन आवो. शुभ दिपावली!
 53. आपल्या घरी दिवाळीच्या प्रकाशाने अत्यंत शांती, संपन्नता आणि प्रेम असो. ही दिवाळी आपल्या घराण्यात सुख-शांती आणि शुभेच्छा घेऊन आवो. शुभ दिपावली!
 54. आपल्या जीवनात आनंद, उत्साह, प्रेम आणि समृद्धीचा प्रकाश होवो, ही आपल्या दिवाळीची मनोकामना. शुभ दिपावली!
 55. दिवाळीच्या हा दिन आपल्या जीवनात नवीन उत्साह आणि आनंद घेऊन आवो. शुभ दिपावली!
 56. दिवाळीच्या हा पर्व आपल्या जीवनात रंग, सुख, आनंद, प्रेम आणि समृद्धी घेऊन आवो. शुभ दिपावली!
 57. दिवाळीच्या हा पर्व आपल्या घराण्यात प्रेम, शांती, आनंद आणि संपन्नता घेऊन आवो. शुभ दिपावली!
 58. आपल्या जीवनात नवीन आणि उत्साही आनंद आणू देतो ही दिवाळीच्या प्रकाशाने, आपल्या सर्व क्षेत्रात सजीव असे उत्साही आणि समृद्धीसंपन्न जीवन अनुभवायला मिळो. शुभ दिपावली!
 59. दिवाळीच्या हा पर्व आपल्या घराण्यात प्रेम, शांती, आनंद आणि संपन्नता घेऊन आवो. शुभ दिपावली!

Conclusion

Bookmark this article on Happy Diwali Wishes in Marathi and Happy Diwali Messages in Marathi. Happy Diwali 🙂

Also Read